Jak je v úvodu uvedeno, naše bytové družstvo postavilo bytové domy s přispěním státní dotace. Tato skutečnost je zohledněna formou spoluvlastnictvím bytových domů Hradeckým bytovým družstvem Hvězda a Statutárním městem Hradec Králové. Je to zejména z důvodu ochrany vložené státní dotace, aby nebylo možné s majetkem nakládat jinak, než že bytové domy jsou určeny pouze a výhradně k bydlení. Po uplynutí doby 20let po termínu kolaudace budou jednotlivé byty převedeny do osoního vlastnictví.

Z výše uvedeného vyplývá povinnost schválit každého nového člena družstva před podpisem nájemní smlouvy Radou města Hradec Králové, což je v podstatě pouze formální úkon.

K převodu práv a povinností člena družstva použijte prosím formuláře v sekci Dokumenty.

Za úkony nutné k provedení převodu členských práv a povinností zaplatí člen družstva představenstu družstva administrativní poplatek 1.000,- Kč.