Vítejte na stránkách Hradeckého bytového družstva Hvězda.

Naše bytové družstvo vzniklo ustanovují členskou schůzí 10.10.2000 a jejím zápisem do Obchodního rejstříku.

V letech 2000 až 2002 postavilo a koncem roku 2002 zkolaudovalo tři bytové domy s celkovou kapacitou 114 bytů z nichž 6 podléhá dispozičně magistrátu města Hradce Králové jako byty zvláštního určení pro imobilní občany.

Na výstavbu našich bytů obdrželo družstvo prostřednictvím města Hradec Králové státní dotaci na podporu bydlení. V současné době jsou bytové domy ve spoluvlastnictví mezi Hradeckým bytovým družstvem Hvězda a Statutárním městem Hradec Králové.