Na členské schůzi družstva dne 15.6.2023 jsme vás informovali o nutnosti transformace BD na SVJ. Následně bylo schváleno, že představenstvo může začít provádět kroky vedoucí k přeměně BD na tři samostatná SVJ, jelikož katastr nemovitostí neumožňuje zapsat tři samostatné bytové domy na třech různých pozemcích jako jedno SVJ.

Představenstvo je nyní v kontaktu s právním zástupcem, který bude provádět administrativní a právní kroky k založení SVJ. Aby bylo možné dále pokračovat, potřebujeme od vás vyplnit „Žádost o převod bytu do osobního vlastnictví„.

Tu pak předat předsedkyni představenstva Mgr. Markétě Nejmanové. Na ČS schůzi se předběžně dohodlo, že budou stanoveny úřední hodiny v kanceláři BD, kde budou přihlášky přebírány spolu s úhradou avizoavného poplatku. Termíny a časy úředních hodin budou uveřejněny na nástěnkách v jednotlivých bytových domech a také zde.

První úřední hodiny pro příjem přihlášek budou:

27.6.2023 od 19:00 do 20:00

28.6.2023 od 19:00 do 20:00

11.7.2023 od 19:00 do 20:00