IČO :    25943120

DIČ :    CZ25943120

Družstvo zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr., vložka 906

Bankovní spojení :        Raiffeisen Bank a.s., Hradec Králové

              číslo účtu :       1026003837/5500