Představenstvo :

předseda představenstva  Mgr. Nejmanová Markéta

místopředseda představenstva  Mareš Martin

člen představenstva Javorský Petr

Kontrolní komise :

předseda kontrolní komise Ing. Vacek Arnošt

místopředseda kontrolní komise Magda Kopecká

člen kontr. komise Hubálek Tomáš